chemiochirurgia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chatys /P£f 71/5/ zool, ’Jesiotr syberyjski* /Aa/, „••• nie tak łatwo przekonać ludzi urodzonych w bezkresnej tajdze, że zasoby przyrody gą ograniczone,że nie należy zastawiać samołowów na chatysa"; ros, chatis /Slbirsklje Ogni/, /7/, chemiochirurgia /KR 81/32/ ’nazwa nowej dyscypliny naukowej’ /Aa/, „Obecnie mówi się Już /w laboratoriach Ośrodka Naukowego II Moskiewskiego Instytutu Medycznego/ o innym kierunku nauki - chemiochirurgii. Jest to termin, który pojawił się niedawno w kołach badaczy i klinicystów rosyjskich"; ros. chimiochirurgija, /1/...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bielecka-Latkowska, Janina 1987. Rosyjskie zapożyczenia leksykalne we współczesnym języku polskim w świetle materiałów słownikowych i prasy po­wo­jennej (1945-1985), Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.