chodowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I tak np. wokół chodowskiego komunisty Bolesława Skowrona i byłego kazetempowca Władysława Machejka skupiła się pewna grupa ludzi o radykalnych zapatrywaniach spośród młodzieży szkolnej i wiejskiej. Sięgano kontaktami do Charsznicy (kolejarze) i Miechowa 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czerpak, Stanisław, Kaniowa, Maria, Kozanecki, Andrzej (zebr.) 1964. O ludziach i sprawie. Wspomnienia działaczy PPR z Krakowskiego (lata okupacji hitlerowskiej), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.