chojnicko-nakielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (zob. Doringsdorf 1437 r. itd.). Wieś ta jest opisana w SG II (1881), gdzie jest odsyłacz od hasła Deręgowice do hasła Doręgowice, zaczynającego się w sposób następujący: ,J)oręgowice, niem. Döringsdorf", wieś włościańska, pow. chojnicki, leży nad bitym traktem chojnicko-nakielskim, parafia Chojnice, poczta Zamarte (Jacobsdorf), szkoła we wsi. Doręgowice jest stare gniazdo zasłużonej rodziny Doręgowskich. Od dawna istniał tu kościół patronatu prywatnego (...). R. 1519 został zburzony od Krzyżaków (...). Później znowu był odbudowany z drzewa. Kiedy około r. 1640 jezuici w Chojnicach nabyli tę wieś od Doręgowskich, przewieźli go do klasztoru i nabożeństwo w nim odprawiali (...)”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
GSJ - Gdańskie Studia Językoznawcze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.