choreoatetoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kłania neurologiczne. (L.H.) zespół nerwicowo-somatyczny -> zespół rzekomonerwicowy zespół neurasteniczny -* neurastenia zespół Nevina-Jonesa -*• choroba Creutzfeldta-Jakoba zespół Nyhana -» choreoatetoza z hiperuricemią zespół objawów, syndromu, syn. Symptomokomplex (mem.), zaburzenia spotykane w chorobach psychicznych rzadko przejawiają się jako pojedyncze objawy psychopatologiczne (-* objaw). Częściej chodzi tutaj o pewne grupy objawów (zespoły), które występują łącznie. Takie, niekiedy bardzo podobne do siebie, grupy objawów mogą pojawiać się nie tylko w chorobach o tej samej etiologii, lecz również w odmiennych jednostkach nozologicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.