choro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Ciężko mi, choro na sercu, ty mię chyba uleczysz —mówił do niej miękkiemi słowy. Aczkolwiek Pan Bóg mię stworzył tak wielkim panem, moja dola lub niedola w twojej jest mocy. Od kiedym cię zobaczył, pamiętasz,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.