chorochromatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badania prowadzone są najczęściej w skalach od 1:10 000 do 1:100 000, czasami bywają stosowane skale małe np. zmiany areału Jez. Aralskiego, czy lasów równikowych. Metoda chorochromatyczna (powierzchniowa) pozwala pokazać na mapie zmiany areału w kilku przedziałach czasowych jedynie przy stałym trendzie wzrastającym lub malejącym. Tworzy się mapa izochron. Jest to prosty, a jednocześnie efektowny sposób prezentacji dynamiki procesów cechujących się stałym kierunkiem (regresją lub ekspansją) zachodzących zmian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.