chrakterystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czały się do nadzoru nad książęcymi oraczami, ale to było zadanie najważniejsze, najbardziej chrakterystyczne, tzn. w książęcym gospodarstwie folwarcznym panował system orny. Art. 34 Prawdy brzmi: A iże mężu pereoret’ ljubo peretes, to za obidu 12 grivne, ibid., str. 205. Artykuł przewiduje dwojakiego rodzaju naruszenie granicy: przeoranie miedzy albo uszkodzenie znaku granicznego na drzewie (peretes — przed tym wyrazem opuszczono czasownik w znaczeniu ,,dokona“). Miedze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.