chrakterystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) II. Kurjer Codzienny z 9 paźdz. zamieścił w dodatku Kurjer Lekarski art. dra W. M. p. t.: Dajmy miastom płuca, a dzieciom —■miejsce do zabaw! Autor najprzód daje ogólne przesłanki i ogólną chrakterystykę nowoczesnej dążności miast do zasobów powietrza i słońca — więc do ogrodów, dzielnic willowych, parków, boisk, stadjonów, pływalń; dalej zaleca zbliżać się do ideału miasta-ogrodu, a następnie szczególnie zajmuje się ogrodami swobodnej zabawy i rozrywki dla dzieci, wyłącznie dla nich przeznaczonemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.