chromatogram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wania. W pierwszej fazie przesącza się niewielką objętość roztworu przez kolumnę chromatograficzną (równomiernie ubity słupek adsorbenta lub porowatego ciała wysyconego cieczą). Drugą fazą procesu jest tzw. rozwijanie chromatogramu, polegające na przemywaniu kolumny czystym rozpuszczalnikiem. Podczas przemywania składniki mieszaniny przesuwają się wzdłuż kolumny: składnik najsłabiej adsorbowany przesuwa się najszybciej w dół, składnik zaś najsilniej adsorbowany — najwolniej. W wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.