chromatyczno-pasażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ambitus melodii przekracza tu odległość trzech oktaw. Symboliczny sens melodycznego wznoszenia się w najwyższe rejony pola dźwiękowego, wijącymi się, chromatyczno-pasażowymi motywami, zostaje wzmocniony przez mistrzowski, niezwykle ekspresyjny efekt harmoniczny. Punktem wyjścia całej frazy jest akord A-dur w puzonach. Skrzypce rozpoczynają swoje solo od septymy tego akordu, który też określa treść harmoniczną melodii w pierwszych 4 taktach, dodając do niej coraz wyższe składniki: nonę, undecymę. Jednakże od 5. taktu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.