ciało-dusza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Relacja analogatu do analogonu w strukturach analogicznych (analogii proporcjonalności właściwej) jest nam pierwotnie dana poznawczo w poznaniu funkcji analogonu. I zazwyczaj to wyrażamy w samej nazwie analogicznej np. życia, duszy, bytu, dobra. To właśnie analogon i analogat stanowią korelaty tej relacji, jaka istnieje w bycie pomiędzy jego substrukturalnymi częściami (ciało-dusza; istota-istnienie; komórki-całość itp.) albo też pomiędzy samymi bytami. Chodzi zwłaszcza - w rozumieniu bytu - o jego substrukturalne komponenty, które poprzez wzajemną więź relacyjną tworzą jakiś byt. Dostrzegamy bowiem, że z jednej strony, byt jest rzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.