collectiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kolei informacja o zbiorowości pojętej jako całość, z zatarciem granic między składającymi się na tę całość jednostkami, jest przekazywana za pomocą środków niezgramatykalizowanych — morfemów rdzennych lub słowotwórczych. Wszelkie collectiwa, zarówno w sensie węższym, jako kategoria słowotwórcza, jak i w tym szerszym, jako elementy pewnej kategorii semantycznej, reprezentują odrębną problematykę omówioną w części drugiej. '...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.