cottage

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Statut Elżbiety, który nie był przestrzegany, zabrania budować w Anglii chatę wiejską (cottage) inaczej jak pod warunkiem nadzielenia jej ziemią w ilości czterech akrów. Gdyby ta ustawa była wykonywana, nie mogłoby być zawarte ani jedno małżeństwo wśród robotników dniówkowych bez tego, by nie otrzymali swego cottage'u i ani jeden cottager nie zostałby do* Engels, „Die Lagę der arbeitenden Klasse in England“6s...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.