cukroza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) apofeoz, anabioz, symbioz, skolioz, narkoz, diahnoz, hipnoz, prohnoz, awitaminoz, nerwoz, skleroz, mitoz, psychoz, brucełos, tuberkułoz i in. (rodzaj męski); polskie: wiskoza, glukoza, sacharoza, tuberoza, cukroza, laktoza, fruktoza, maltoza i in., ukr. wiskoza, hłukoza, sacharoza, tuberoza, cukroza, laktoza, fruktoza, maltoza i in. (rodzaj żeński). W języku francuskim i niemieckim nazwy te (głównie z dziedziny medycyny i farmacji) są rodzaju żeńskiego, por. franc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.