cybuszek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gust «upodobanie, rodzaj, styl, moda»: „Biłem się w pałasze i na szpady z gustem“ Pam. I, 112; „wznosił się, murem także opasany, w guście włoskim pałac“ Pam. I, 20; „na krótkim, drewnianym, rzeźbionym w guście kozackim cybuszku“ Pam. II, 368...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.