cyfra-symbol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kie mają być prezentowane w tabulogramach. W tym celu przepuszcza się przez sorter kolejno właściwe zbiory kart. Sortowanie rozpoczyna isię od najniższego miejsca cyfry-symbolu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Terebucha, Eufemiusz 1970. System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Metody, organizacja i powiązanie z rachunkowością, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.