cyfra-typ

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ze sobą tożsamością stron je stosujących, będziemy nazywali kodem; całkowity zaś zbiór znaków-typów, których dotyczy jeden kod, będziemy określali nazwą symboliki. Symboliką są np. łącznie wzięte flagi-typy wszystkich państw, wszystkie ważne polskie znaczki pocztowe-typy, wszystkie nuty-typy, wszystkie arabskie cyfry-typy itd.15 W wypadku niektórych kodów, np. kodu świateł ulicznych, nadawcy znaków są osobami różnymi od ich odbiorców: nadawcami są pracownicy służby ruchu, a odbiorcami — kierowcy pojazdów i przechodnie. Zdarza się jednak,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam 1983. Językoznawstwo ogólne, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.