cyfrowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) akcentował. Teraz po powrocie z Ameryki i Anglji, poznawszy tam naocznie i na sobie przepotęgę semitów, rozstaje się z wszechobywatelstwem ogłasza się śmiało i pięknie nacjonalistą żydowskim i pisze, że „wierzy w to, iż każdy żyd powinien się poczuwać do obowiązków względem swoich wszystkich współwyznawców“, że „każdy żyd winien stać się sionistą“, że „sionizm otwiera olbrzynie perspektywy tym żydom, którzy giną w piekle ukraińskiem „oder in Polen ökonomisch verkommen“... Jako matematykowi z zawodu moglibyśmy prof. Einsteinowi udowodnić cyfrowo, że żydzi w Polsce nietylko ekonomicznie nie upadają ale że rosnąc i tyjąc jak na drożdżach wykupują wszystko, naw’et grunt pod nogami i że nietylko nie myślą o emigracji do Palestyny, ale zastanawiają się, gdzie nas wnet będą eksmitować. Der Zeitbegriff ist relativ. Die Judiche Nationalität ist reell...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.