cykloergometryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badaniami objęto dziewczęta i chłopców z klas sportowych. W oparciu o cykloergometryczny test wydolności fizycznej stwierdzono, że uzyskane wyniki świadczą o przeciętnym poziomie wydolności fizycznej, która nie wzrasta w toku 1,5-rocznego okresu szkolenia. Autorzy proponują weryfikację programu wf...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szubra, Tadeusz (red.) 1975. Bibliografia do tematu Teoria treningu sportowego, Warszawa : AWF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.