cykloida

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdy a = <p, otrzymamy cykloidę zwyczajną (por. § 5) przy a<ip, cykloidę skróconą, zaś dla a>cp, cykloidę wydłużoną. A więc rzut prostokątny linji śrubowej na płaszczyznę, nachyloną do osi walca, będzie rzutem prostokątnym jednej z trzech cykloid, zależnie od nachylenia promienia rzucającego względem płaszczyzny podstawy walca. Ze względu na to, że zarówno samą cykloidę, jak i jej rzuty należy wyznaczać poszczególnymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kolarzowski, Karol 1937. Zasady geometrii wykreślnej, Warszawa : Towarzystwo Kursów Technicznych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.