cykloparafinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1220, 1234, 1245, 1262, 1263. 1264— 	1270, 1278 —, chemiczny skład cukrowców 1265— 	1267 —, cukrowce proste 1264, 1267—1268 —, — złożone niższe 1264, 1268 —,'— — wyższe 1264, 1268—1269 —, rola w przyrodzie 1269—1270 Węglowodory 807, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1112, 1311 — aromatyczne 1038 — cykloparafinowe 1038 — nienasycone 1041 •— parafinowe 1037 Węgornia 1080 Węgorz 163, 1078, 1080 —, połowy 125 —, występowanie 359 Węgry 130, 199, 303, 341, 348, 523, 671, 765, 803, 976, 1023, 1021, 1022, 1025, 1042, 1105, 1224, 1227 Węzeł (jednostka prędkości) 1153 — przedsionkowo-komorowy 780 — uliczny 589, 590 — — wielopoziomowy 590 — zarodkowy 1070 — zatokowy 7S0 Węzłów teoria 1206 Węzły chłonne 609, 779 — drogowe 263, 267 — — jednopoziomowe 267 — — swobodne 267 — kolejowe 263 — komunikacyjne 263 Węże 778, 1314, 1315 —, występowanie 1314, 1315 Wężynka, występowanie 359 Wialnia 722, 1117, 1146 Wiarogodność 995 Wiatr 639. 860, 914, 990, 1172...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.