cykloseryna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) N.Z. p. FAO Ośrodek Badań Naukowych (Francja) 19 b Państwowa Komisja Oceny Odmian 102 a Polski Związek Ogrodniczy 19 b Rada Naukowo-Techniczna 102 a — Państwowych Pizedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego 114 c — Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 7 b, 102 b SEW 125 c Związek Absolwentów SGGW 66 c — Spółdzielni Mleczarskich 126 a MEDYCYNA Badania naukowe AKR-14 — nowy materiał na protezy deniystyczne 91 b Alkohol, wpływ na zakażenie wirusem grypy izb b „Anabak", szczepionka przeciw błonicy i¿i c Aparatura do badania płodu 126 b BZ-55 — leczenie cukrzycy 7 c Cewnikowanie serca 7 c — 8 a Cykloseryna — nowy antybiotyk 31 c Gruźlica — leczenie 31 c — w Holandii 102 c Hipotermia 31 c Leki przeciw nadciśnieniu krwi 115 a Nowe wiertarki dentystyczne 126 c Obniżka dopuszczalnego promieniowania w przemyśle USA 126 c Oleandomycyna — nowy antybiotyk 8 a Penicylina kwasooporna 138 a Prednison i prednisolon 19 c Próba diagnostyczna na gościec 138 a Przeszczepianie szpiku w białaczkach 102 c Skleroza centralnego systemu nerwowego 102 c Synteza penicyliny V 31 c „Sztuczne serce i płuca" konstrukcji polskiej 7 c Wirusowa teoria powstawania raka 19 c — 20 a Zapalenia płuc — spadek zachorowań 31 c Konferencje, narady, zjazdy Europejski Kongres Medycyny Lotniczej (Sztokholm) 115 a Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 115 c Kurs Zeissa (Jena) 78 a Międzynarodowa Konferencja Czerwo: ego Krzyża (New Delhi) 126 b na temat grypy (Genewa) 91 a. b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.