cymetydyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) focytów T cytotoksycznych (CD8). U chorych leczonych w sezonie pylenia traw cetyryzyną stwierdzono statystycznie istotne (p<0,01) obniżenie odsetka limfocytów T cytotoksycznych (CD8). U chorych leczonych w sezonie pylenia traw cymetydyną występował niewielki, statystycznie nieistotny, spadek odsetka limfocytów T cytotoksycznych (CD8). Inkubacja limfocytów z histaminą powodowała dodatkowy, statystycznie istotny (p<0,01), spadek odsetka tych limfocytów, ale znacznie mniejszy niż u osób leczonych cetyryzyną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.