cyrkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) toczylo siq w zywym rytmie — duszq. „Posrodku elföw i ludzi dziala on — Puk — pisal Jaszcz („Trybuna Ludu" 1970 nr 350) — zyczliwy a szyderczy, ulegly a przekorny, trochq diabelski w grze Wojciecha Pszoniaka, cyrkowo zwinny, mqdry i przebiegly — kreacja aktora"...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Maciej 1976. Wojciech Pszoniak, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.