cysteinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Również tauryna pozostaje w bliskim stosunku z wytworem rozszczepienia białka — cystyną (por. rozdz. IV). Z cystyny zapomocą redukcji otrzymuje się cysteiną, z tej zaś przez utlenianie —kwas cysteinowy, a z niego taurynę. Również i doświadczenia na zwierzętach czynią bardzo prawdopodobnem, iż kwasy żółciowe są wytworami rozkładu białka w procesie zwierzęcej przemiany materji. Istnieje bowiem sposób pobudzenia wątroby do wzmożonego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.