cytogenetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) U zwierząt obok mutacji genowych źródłem zmienności są zmiany pierwszego typu, w ewolucji świata roślinnego, szczególnie w obrębie małych grup, odegrała również dużą rolę poliploidalność, toteż poświęca się jej w cytogenetyce sporo uwagi. Badania nad chromosomową ewolucją, wykrywanie zmian, jakim ulegały garnitury chromosomowe w biegu filogenezy, jest jednym z naczelnych problemów cytogenetyki. Zadziwiająca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.