cytoryza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) je się ją za pomocą penetrometru. Normalnie uzyskuje się drożdże o zawartości 26— 29*/o sjh. Podwyższenie jej można osiągnąć stosując cytoryzę (-^drożdże, cytoryza). Znaczne zwiększenie wydajności filtru osiąga się przez wyrównanie powierzchni bębna za pomocą warstwy skrobi (metoda Vogelbuscha) o grubości 5—20 mm umieszczonej na stalowej siatce kwasoodpomej o odpowiednio małej wielkości oczek. Nowsze rozwiązanie polega na wykorzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.