cytoszkielet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rys. 2.11. Fragment cytoszkieletu komórki jelitowej, obrazujący, jak struktura ta pozwala jej zachować wysoce niesferyczny kształt. W tym przypadku wiązki filamentów aktynowych pomagają utrzymać palcowate wypustki błony plazmatycznej, aby zwiększyć powierzchnię komórki. Widać też dwa inne białka cytoszkieletu: żerdki spektrynowe tworzące połączenia między wiązkami aktynowymi, a głębiej w komórce „filamenty pośrednie” złożone są z białka włóknistego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cairns-Smith, A. G. 1998. Ewolucja umysłu. O naturze i pochodzeniu świadomości, przekł. P. Lewiński, Warszawa : Amber
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.