cząsteczkowo-mechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wróćmy teraz do rozumowania Plancka. Boltzmann stwierdził na gruncie kinetycznej teorii gazów, że entropia, poza stałym czynnikiem, równa się logarytmowi „prawdopodobieństwa” rozważanego stanu. Rozpoznał w tym istotę procesów „nieodwracalnych” w sensie termodynamiki. Natomiast z cząsteczkowo-mechanicznego punktu widzenia wszystkie procesy są odwracalne. Jeśli stan określony w mechanice cząsteczek, nazwiemy stanem określonym mikroskopowo albo krótko mikrostanem, a stan określony w termodynamice makrostanem, to do jednego stanu makroskopowego należy ogromna liczba (Z) mikrostanów. Z jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.