częstotkliwość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ten sposób podstawą. Nieliczne w słownictwie politycznym zrosty typu jajakoboba (od stałego powiedzenia posłanki o nazwisku Boba:, ja, jako lekarz”) (NIE 1994, 26, 7) - użyte są w funkcji prześmiewczej, obnażają schematyczność, pustosłowie w wypowiedziach osób publicznych. W funkcji ośmieszającej wykorzystywane są również złożenia, np. bolkozgryz (GP 1993, 9, 1), częstotkliwość (Polityka 1994, 26, 23), kandydatorób (GP 1995, 24, 20), itp. Bawią odbiorcę derywaty przymiotnikowe utworzone od jedno- lub dwuczłonowych nazw własnych oraz podobnie tworzone derywaty czasownikowe, np. antykwaśniewski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.