człowiek-cierpiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uogólnieniu. Jezus ewangeliczny jest więc zarazem i konkretnym Synem Człowieczym (epitet występuje prawie wyłącznie w jego własnych wypowiedziach), tym oto cierpiącym człowiekiem, ale jednocześnie i uogólnieniem wszelkich cierpień ludzkich, Człowiekiem-Cierpiętnikiem, ideąkoncentratem niedoli ludzkich. Jest więc i cierpiącym osobnikiem, i cierpiętnikiem-kolektywem, reprezentacją niedoli ludzkości. Tu zapewne tkwił jeden z nowatorskich momentów, które przyniosło chrześcijaństwo: Jezus jest konkretyzacją idei Człowieka, wcieleniem (niebiańskiego) Syna Człowieczego, Cierpiętnikiem par excellence wśród innych cierpiących...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.