człowiek-tłum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hasła takie musiał uważać Leśmian za pozornie wartościowe, obawiał się bowiem, jak to nazywał, typu „depersonifikacji“, ukazującego pizeciętność mieszczańską. Podobnie Stanisław Ignacy Witkiewicz ukazuje w swoich dramatach grożącą zmorę człowieka-tłumu, jak to określał — „szczęśliwą maszynę”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.