czangkajszekowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) USA — od 200 do 750 dolarów. W roku finansowym 1963/1964 USA przeznaczyły na pomoc militarną dla Filipin, Syjamu, Korei południowej, Wietnamu Południowego i reżimu czangkajszekowskiego na Tajwanie 822,8 min dolarów, umożliwiając w ten sposób utrzymanie sił zbrojnych o łącznej liczbie 1923,4 tys. żołnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gulczyński, Mariusz 1972. Amerykańskie „państwo wojny”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.