czasownik-bezokolicznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod względem jakościowym wyróżniki wartości słownikowo-syntaktycznej dzielą się na: 1. klasowe, gdy wyróżnienie słownikowej wartości syntaktycznej opiera się na klasowych cechach dystrybucyjnych. Na przykład wśród czasowników (nieposiłkowych) zaznaczają się dwie grupy słownikowe zależnie od tego, czy czasownik występuje przy czasowniku-bezokoliczniku, czy nie. Zgodnie z tym uznamy, że w świetle wymienionego wyróżnika klasowego czasownikom lubi, wstydzi się, uczy śpiewać przysługuje inna wartość słownikowa niż strzeże, buduje, śpi, 2. kategorialne, kiedy wyróżnienie słownikowej wartości syntaktycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Misz, Henryk 1981. Studia nad składnią współczesnej polszczyzny pisanej, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.