czasownikowo-przyimkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w wyrażeniu relacji pomiędzy subiektem i obiektem. Np. w zdaniach Dzieci patrzą na matki; Matki widzą swoje dzieci interesująca nas relacja jest jednoznacznie określona dzięki działaniu czynników zastępczych: czynnika formalnego (rekcji czasownikowo-przyimkowej) w pierwszym zdaniu oraz czynnika semantyczno-kontekstowego (semantemu formy zaimkowej swoje) — w drugim. Innym przykładem działania czynników semantyczno-kontekstowych może być zdanie: Matki weszły i widzą dzieci 8...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.