czeladnik-agitator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem rządy Henryka VIII nie spełniały nadziei humanistów. Erazm, zakochany w Anglii, wyjechał z niej 1 maja 1517 r., czując, że zbierają się chmury. Istotnie niezadowolenie proletariatu londyńskiego zwróciło się przeciw cudzoziemcom, jako rzekomej przyczynie nędzy. Hasło to zostało, zdaje się, wyzyskane jako pretekst do rozpętania rewolucji społecznej przez dwóch młodych czeladników-agitatorów, spodziewających się ogólnego powstania ludowego. W noc poprzedzającą dzień pierwszomajowy wybuchły rozruchy czeladzi. Rozbito więzienia i wypuszczono więźniów. Były i rabunki. Cały ten Zły Dzień Majowy - Evil Mayday - nosił...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.