czeladnik-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „dokładne zbadanie rozwoju sił wytwórczych w przemyśle spożywczym, stopnia rozkładu rzemiosła cechowego, ustalenie wszystkich przejawów walki klasowej między właścicielami narzędzi produkcji a czeladnikami-robotnikami, wykazanie, czy i w jakim stopniu występowały sprzeczności interesów pomiędzy zamożniejszymi a biedniejszymi rzemieślnikami oraz dokładne przedstawienie narastania innych elementów kapitalistycznych w przemyśle“ (s. 11)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.