czerniegowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W jednym z trzech dworków pod nrem 2240, należących do starosty „czerniegowskiego” Michała Turowicza, wynajmował lokal podkomorzy książę Maksymilian Woroniecki. Michał Turowicz, jak wynika ze sporządzonego po jego śmierci w 1784 r. inwentarza, był bardzo zamożnym człowiekiem. Cały majątek starosty posiadał wartość oko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.