czerwono-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do charakterystycznych zjawisk językowych należy również zaliczyć pojawianie się nazwy Żyd lub utworzonego od niej przymiotnika w wielu zestawieniach o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym, np.: żyd-towarzysz, żydowsko-masoński, bolszewicko-żydowski, czerwono-żydowscy (władcy Moskwy), internacjonalno-żydowska (batuta masońska), socjal-żydowsko-masońska {klika). Negatywne konotacje tych zestawień można odczytać, uwzględniając szerszy kontekst wypowiedzi oraz wtórne znaczenie tworzących go nazw. I tak sumując w ze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamińska-Szmaj, Irena 1994. Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Po­lo­ni­sty­ki Wrocławskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.