czesko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znamienne są glosy czesko-żydowskie komentatora Talmudu, Izaaka ben Mosche, urodzonego w Czecliacb 1190 r., który potem wy wędrował do Niemiec i Francji: ośeg a. oźeg, gubice, glutice = hlavatice, glezt = hlezen, gnoi, jagodi, nogrice = noharice. Stale jest tu znak hebrajski gimól (j), a nie znak lie (“)21. Wprawdzie komentarz do Talmudu powstał w latach 1240—1260, ale ze względu na wyjazd komentatora w młodości z Czech, należy tę cechę staroczeskiego języka chronologizować na XII/XIII w...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.