czetnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Droga do socjalizmu 297 to teoria „wrastania“ w socjalizm wraz z kułakami, wraz z czetnikami, wraz ze szpiegami anglo-amerykańskiego imperializmu. Ta „teoria“ ma w rzeczywistości przesłaniać fakt, że titowska klika zaprzedała kraj amerykańskiemu imperializmowi i przekreślając zdobycze demokracji ludowej steruje ku pełnej restauracji kapitalizmu w Jugosławii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schaff, Adam 1950. Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego, wyd. 5 popraw. i uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.