czterechsetletni

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika, Kraków 1873. 8. str. 617. W dziele tern od str. 114 do 117 wylicza siedm różnych wydań dzieł Kopernika, od str. 117 do 137 przytacza 92 obcych dzieł z powodu pism Kopernika od str. 137, wymienia życiorysy Mikołaja Kopernika, a od 148—170, wypisuje wizerunki i pomniki Kopernika. Ogółem wymienionych tu dzieł 192. Nadto jest jeszcze wzmianka o 14 dziełach dotyczących pism i systemu Kopernika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.