czteroadresowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Demultiplekser jest układem do selektywnego przesyłania wejściowego sygnału cyfrowego na jedno z wyjść, przy czym o wyborze wyjścia decyduje stan wejść adresowych demultipleksera. Produkowane są demultipleksery czteroadresowe (154) i dwuadresowe (156). W układzie 156 są umieszczone dwa demultipleksery ze wspólnymi wejściami adresowymi. Odpowiednie połączenie wejść strofujących 1 wejść danych pozwala zbudować demultiplekser trzyadresowy (rys. 4.34)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.