czujnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obok prac nad utrwaleniem gruntu i zahamowaniem jego ruchów wykonano szereg robót zabezpieczających przed pękaniem w samym kościele. Już w momencie przystąpienia do akcji ratowniczej zostały umieszczone na wszystkich większych pęknięciach czujniki f-my Carl Mahr Esslingen o dokładności do 0.01 mm. oraz rozpoczęto pomiary osiadania przy pomocy precyzyjnych niwelatorów Zeissa na zewnątrz budynku. Z obserwacji postępu pęknięć i ruchu murów w płaszczyźnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.