czytanie-rozumienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obcując z tekstem polskim — przestrajamy go mimowiednie, o czym wspominałem, na nasz kod indywidualny; podobnie w trakcie lektury tłumaczenia; jest to uniwersalna reguła czytania-rozumienia. Ale między obydwoma procesami odbiorczymi widoczne są także różnice. Konkretyzacja wypowiedzi oryginalnej wyczerpuje się zasadniczo w grze napięć łączących system znakowy pisarza i system znakowy czytelnika...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.