czytelniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bardzo interesująca jest problematyka wyborów czytelnicznych zależnych od intensywności odbioru przekazów środków masowego komunikowania oraz od zespołu analizowanych łącznie faktów, świadczących o aktywnej działalności kulturalnej osób badanych 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawełczyńska, Anna 1969. Studia nad czytelnictwem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.