czytelnik-adresat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gającego twórcy. Po licznych listownych sondowaniach ośmieliła się wreszcie przemówić do paru adresatów: czytelnik był znany i zaufany, pisanie do niego i dla niego było jak wyznanie tajemnicy — szeptem. Czytelnik-adresat nie był bezimienny, ale wypróbowany, jego reakcje dawały się przewidzieć. Jemu przekazywał Schulz nie tylko swoje literackie próby, ale i utwory para-literackie, jakimi były w większości jego listy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ficowski, Jerzy 1967. Regiony wielkiej herezji. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.