czytelnik-aktywista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bibliotekarskiej w Szczecinie. różnieniu od dotychczas praktykowanych na naszym terenie miesięcznych zjazdów czy odpraw — że zastosowaliśmy planową i ścisłą korelację pracy w przygotowaniu i przebiegu obrad między terenowymi, zwłaszcza gminnymi ośrodkami bibliotecznymi z jednej strony, a Referatem Bibliotek WRN, Biblioteką Wojewódzką, Oddziałem ZB i AP, Wydziałem Propagandy WKPZPR i Woj. Domem Książki z drugiej strony. Dzięki tej współpracy udział terenu w realizacji nroeramu tografii czytelników-aktywistów czy ruchomych kronik bibliotecznych. Biblioteka Wojewódzka ozdobiła salę transparentami i napisami zawierającymi wypowiedzi Lenina o współzawodnictwie bibliotecznym i roli książki w ustroju socjalistycznym, mapami ilustrującymi sieć bibliotek biorących udział we współzawodnictwie, planszami przedstawiającymi wypowiedzi korespondentów terenowych czasopism o pracy bibliotek w terenie, Woj. Dom Książki zaś urządził cztery wysta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.