czytelnik-inwalida

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Borejdo: „Dnia 14 bm. wojskowe władze radzieckie przekazały Centralnemu Zarządowi Przemysłu Hutniczego jedną z największych hut naszego zjednoczonego Śląska — hutę «Julia» w Bobrku koło Bytomia, oddając ją w nasze ręce w prawie nienaruszonym stanie, ze znacznymi zapasami surowców”. • Katowice. „Dziennik Zachodni” (nr 88) publikuje list od czytelnika-inwalidy: „Co jest i co będzie z inwalidami, wdowami, sierotami i kalekami? Mnie się zdaje, że nam wszystkim wypada poumierać lub iść na żebry, bo innego wyjścia nie ma. Pracowałem 40 lat na kopalni, pobierałem w roku 1939-tym 94 zł renty inwalidzkiej, za trzy miesiące otrzymałem obecnie 190 zł, akuratnie na 2 1/2 kg mąki w wolnym handlu lub 45 kg ziemniaków. Od dn. 21 marca dostałem z gminnej aprowizacji 1 1/2 kg mąki i 125...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baliszewski, Dariusz, Kunert, Andrzej Krzysztof 1999. Ilustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. T. 1. 1944-1945, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.