czytelnik-katolik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie opublikowano dotąd pierwszego projektu Konstytucji, ale przypuszczać nam wolno, że zredagowany był raczej według zasad przyjętych w podręcznikach apologetyki i biblistyki, które się odznaczały ścisłością konstrukcji myślowych, ale były mało komunikatywne. Przemawiają tylko do czytelników-katolików, którzy się odznaczają wiarą niezachwianą i szukają tylko argumentacji logicznej do potwierdzenia swych wierzeń i swych zapatrywań na fakty religijne. Sobór natomiast chciał naśladować św. Pawła przema...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.